Velkommen

Denne side vil fortrinsvis afspejle min to separate interesser: på den ene side opera og teater, især musikteater, især Stephen Sondheim, og mit arbejde med dem - og mit politiske engagement i at få sat en stopper for neoliberalismens nedbrydelse af vores engang så velfungerende borgerdrevne velfærdssamfund.
Forhåbentlig kommer begge dele til at brede sig med gode nyheder dag for dag. :-)
 
Min baggrund for det første er en kandidatuddannelse i teatervidenskab med en specialisering i den italienske opera i guldalderen fra 1813-1850, samt et mangeårigt virke som oversætter af især amerikansk musical. Det har, foruden mange tekster, kastet et bogprojekt af sig om danske teatres produktion af Stephen Sondheim-musicals. Det har allerede aldeles for længe undervejs, men det vokser, langsomt.
 
Det politiske engagement udspringer af en iagttagelse og erfaring med vores samfund, der bygger på lige dele undren og fortvivlelse: hvordan kan noget, der var i så god udvikling, blive udsat for så dødbringende fejlagtige politiske beslutninger?
Først i det seneste år er magthaverne for alvor blevet udsat for den granskning, de selv burde have udført, før de igangsatte nedbruddet af velfærdssamfundet til fordel for en usund begærlighed, som kun i meget ringe grad var fremherskende i min barndom, eller i det mindste ikke lod sig realisere i samme absurde omfang.
 
Nå, det rækker her at sige, at udviklingen har været med min skepsis, hvad vi tydeligt ser nu, hvor meget skal rulles tilbage, hvis vi ikke ligefrem skal nå revolutionære tilstande i Europa, og det synes jeg ikke, vi skal.

Arbejde

Det er tanken igennem denne side at udbyde
 
 
1) foredrag om de ting, jeg ved noget om:
 • Musicals alment
 • At oversætte musikdramatik
 • Stephen Sondheim, alment eller specifikt i dansk teater
 • Belcanto-renæssancen, især Rossini
 • I ro og mag: at undgå hamsterhjulet
 • Det vi havde, det vi fik: en opviglende replik om frihed, lighed og solidaritet.
 
2) Oversættelser af
 • Musicals
 • Sangtekster
 • Komedie og drama
 • Bøger med og om vesteuropæisk kultur
 
3) Dokumentationsmateriale
 • materiale fra arkiv
 • research
 
Priser efter opgavens omfang og regi. Indtil videre via kontakt, email foretrækkes.

Kontakt

Steffen Gliese
Sønderparken 26 2 tv
4930 Maribo
 
Tlf.: +45 81909364
Email: steffen.gliese@waoopost.dk
 
Facebook: https://www.facebook.com/steffen.gliese.9
Instagram: Rossinioperafan